Rohan Mustefa : Zanîngeha Rojava dest bi perwerdeya online dike